Obchodní a platební podmínky

Zasíláme autorádia i na Slovensko – cena dobírky kurýrem 250Kč (cca 9€)

Objednávky

Veškeré objednávky vyřizujeme zpravidla do 10 pracovních dnů, nejpozději však do 20 dnů a to v pořadí, v jakém byly doručeny. Výjimečně se však může stát, že je zboží díky velkému zájmu vyprodáno a dodací lhůta přesáhne stanovenou max dobu. V případě zájmu o přesnější informace o termínu dodání zboží, pište prosím na e-mail: info@levneradia.cz

Dodání zboží

Zboží si můžete vyzvednout buď osobně (nejlépe po telefonické domluvě) nebo Vám objednané zboží, zašleme na dobírku kurýrní službou za paušalní úplatu 180kč, přip platbě předem je pak poštovné 100Kč.

Převzetí zboží od přepravní firmy GLS

Doporučujeme všem zákazníkům pečlivě překontrolovat zda není poškozen obal zboží při převzetí od přepravce. Pokud se stane, že je obal poškozen, přesvědčte se, zda není poškozeno zboží, případně zda je kompletní. V případě poškození, nebo nekompletnosti zboží trvejte na sepsání protokolu o poškození. Později nelze transportní škody uplatňovat.

Převzetí zboží od České pošty

Doporučujeme všem zákazníkům pečlivě překontrolovat zboží při jeho převzetí a to i v případě, že zásilka nejeví jakékoli známky poškození. Pokud se stane, že je zboží poškozeno,  je nutné zahájit reklamační řízení na nejbližší pobočce České pošty popř kurýrní službě a to nejpozději druhý pracovní den od převzetí zásilky. Později nelze jakékoli transportní škody u přepravce uplatňovat.

Poštovné a balné

Při odeslání jakékoliv objednávky (zboží, katalogu nebo dokumentu) si účtujeme poštovné a balné stanovené platnými poštovními tarify. Minimální expediční poplatek na dobírku činí 180 Kč.

Objednávka

Objednávat je možno následujícími způsoby:

 • prostřednictvím elektronického obchodu na www.levneradia.cz
 • elektronickou poštou na adrese info@levneradia.cz
 • osobně po tel nebo emailové domluvě
 • telefonicky na tel 731 988 555

Prodávající doporučuje kupujícímu provádět objednávky přes elektronický obchod nebo písemnou formou (e-mail) a uvést následující údaje:

 • jméno příjmení objednatele respektive osoby která bude zásilku přebírat
 • IČO a DIČ, je-li registrován jako plátce DPH
 • název a kód zboží dle ceníku (je provedeno automaticky při vložení zboží do košiku)
 • způsob odebrání a dopravy
 • tel kontakt na osobu, která bude zásliku přebírat (kurýr volá před doručením)

Platební podmínky:

V případě zaslání zboží přepravní společností hradí zákazník dobírkovou částku v hotovosti při převzetí od dopravní společnosti nebo lze při nákupu zvolit způsob platby Předem tím se rozumí převod z účtu na účet. Při výběru této možnosti bude zákazníkovi poslano číslo účtu a přidělený variabilní symbol k dané objednávce

Ostatní:

U většiny námi nabízených produktů jsme schopni zajistit také jejich instalaci u smluvních autoservisů.

Pokud objednáváte rádio z sekce speciální autorádia na míru je třeba ověřit zda-li Váš vůz nemá jiné než základní ozvučení (např různé příplatkové sound systémy obvyklé s aktivním subwooferem apod). Speciální autorádia na miru jsou obvykle koncipováná na základní ozvučení z výroby popř je nutno uvést při objednávce, že je vozidlo vybaveno příplatkovým soundsystémem. Při neuvedení v objednávce či předešlé domluvě se vychází z faktu, že vozidlo je vybaveno základním ozvučením z výroby a na pozdější reklamaci nemůže být brán zřertel. Pokud si nejste jisti výbavou stačí nás kontaktovat popř výbavu obvykle zjistite nejlépe pomocí VIN čísla podvozku a tel kontaktování autorizovaného servisu, který vám po náhlednutí do data karty sdělí zda máte základní ozvučení či nikoliv. Totéž se týká vozidel, které jsou již vybavený navigačním systémem. Naše výrobky jsou koncipovány do vozidel bez kde automobil není vybaven od výroby navigačním systémem, proto vždy konzultujte s námi předem. Některé naše navigace bez problémů pasují i do těchto vozidel, některé ne nebo se složitěji instalují s vicenaklady. V případě, nekonzultace předem s námi před objednávkou nelze toto brát jako reklamaci či důvod k vrácení po více jak 14dnech.

Ochrana Vašich osobních dat

Vaše data sdělena při objednávkách zboží jsou považována jako důvěrná a nebudou poskytnuta třetí osobě s výjimkou partnerů zajištujících platební styk, kterými mohou být např. banky.
Důvěryhodným třetím stranám, nebo veřejnosti mohou být poskytnuty pouze souhrnné statistické informace o zákaznících, návštevnosti, obratu a další související údaje. Tato statistika však neobsahuje žádnou informaci, která by umožnila identifikovat jednotlivé zákazníky. Ceníme si váší Vaší důvěry a budeme plně chránit Vaše soukromá data před zneužitím. Vámi poskytovaná data jsou používána pouze na zabezpečení a zkvalitnění našich služeb.

Záruční doba
Záruční doba začíná běžet převzetím zboží spotřebitelem a je 12měsíční. Záruka se vztahuje na všechny zjevné a skryté vady zboží, které nejsou slučitelné s jeho funkčností, užitnými a estetickými vlastnostmi, nevztahuje se na mechanické poškoení a vady způsobené zákazníkem. U zboží, kde je to nezbytné, vystaví prodávající záruční list, který kupující obdrží současně se zbožím. U ostatního zboží prokazuje kupující původ zboží fakturou, účtenkou (dodacím listem). Pro tyto účely je kupující povinen si tento doklad i obal reklamovaného zboží po dobu záruční lhůty uschovat. U výrobků, které mají výrobní číslo může být toto zapsáno v záručním listě a bez záručního listu (daňového dokladu) nebude toto zboží k reklamaci přijato. 
Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním či jeho poškozením. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

Reklamační řád

Kupující je povinen zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu po jeho převzetí. Převzetím se rozumí předání zboží dopravcem (Česká pošta, DPD, PPL, TOP TRANS,GLS …) zákazníkovi. Kupující je povinen oznámit prodávajícímu bezodkladně po provedení prohlídky dodaného zboží všechny vady, které zjistil.

Při zjištení rozdílu v množství nebo druhu zboží s údaji na faktuře či dodacím listu je nutno podat o tomto stavu zprávu prodávajícímu do tří pracovních dnů po převzetí.

Kupující musí oznámit zjištené vady prodávajícímu písemně na adrese prodávajícího. V oznámení musí kupující uvést zjištené vady (charakteristika, jak se projevují) a musí uvést nárok, který v důsledku vady uplatňuje. Kupující v důsledku vady zboží muže uplatnit následující nároky: dodání chybějícího zboží, přiměřenou slevu z kupní ceny, odstoupení od smlouvy.

K reklamaci je nutné dodat doklad o zakoupení výrobku a vlastní reklamované zboží. U výrobků, které mají výrobní číslo je toto zapsáno v záručním listě popř Daňovém dokladu a bez toho nebude toto zboží k reklamaci přijato. Záruční list (daň doklad) s výrobním číslem či označením je u tohoto druhu zboží nezbytný, proto jej pečlivě uschovejte.

V případě reklamace vad zboží, za jehož jakost převzal prodávající záruku od výrobce, musí být vady reklamovány nejpozději do konce záruční lhůty a to fyzickým dodáním reklamovaného zboží/produkty nikoliv jen oznámením a zasláním např až za půl roku kdy už skončila záruční lhůta.

Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní. Zákonná lhůta počíná běžet následujícím dnem po dni doručení reklamovaného zboží prodávajícímu. Náklady účelně vynaložené pro uplatnění uznané reklamace např zaslání (dopravu) nese prodejce. Reklamované zboží je nejprve vhodné oznámit tel nebo nejlépe e-mailem a vyčkat potvrzení, toto je nutné pro uspěšné a bezproblémové převzetí zásilky, po podání nejlépe zaslat i sken podacího lístku popř sledovací číslo zásilky – ne zřídka se stane, že pošta oznámení nevhodí do schránky nebo může nastat jiná komplikace (dovolená, inventura, služební cesta, nemoc apod.) Kupující – spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). Reklamovaný výrobek nesmí být nijak pozměnen či upravován bez předchozího souhlasu.

VEŠKEROU KORESPONDENCI, REKLAMACE, VRÁCENÉ ZBOŽÍ ATD. ZASÍLAT VÝHRADNĚ NA ADRESU

Ladislav Pinter, Tolstého 107 738 01 Frýdek-Místek

zásilka k reklamaci musí dále min obsahovat kopii kupního dokladu, reklamované zboží (stačí hlavní jednotka, napájecí kabel a Dálkové ovládání) dalé obsahem zásilky musí být popis závad, zpáteční adresa vč tel kontaktu

Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího
V souladu se zákonem § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. § 1818 zákona č. 89/2012 Sb občanského zákoníku, máte jako zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek:
– Nejprve nás kontaktujte (viz kontakt), že žádáte o odstoupení od smlouvy s uvedením číslo objednávky, data nákupu a Vaším číslem účtu či adresou pro vrácení peněz (vyčkejte na potvrzení)
– Poté pokud jste již zboží obdržel a převzal, jej zašlete zpět na naší adresu uvedenou v sekci kontakt a to za následujících podmínek:

 • Zboží musí byt v původním nepoškozeném obalu,
 • nesmí být použité ani instalované
 • musí být nepoškozené,
 • musí být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.), s dokladem o koupi.
 • Zboží, prosíme, posílejte doporučeně a pojištěné, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám.
 • Zboží v žádném případě nezasílejte na dobírku
 • Nesmí být zakoupeno na IČ (řídí se Občanským zákoníkem)
 • Zákon o 14-denní možnosti vrácení zboží je mířen hlavně na podstatu nemožnosti si zboží prohlednout osobně, nelze spojovat s tím, že se výrobek rozbalí, opotřebí týden používá a pak následně vrátí s tím, že se nelíbí např barva podsvícení nebo jste našel stejný model někde jinde o par set korun levněji, proto při prvotním rozbalovaní postupujte maximálně obezřetně a citlivě, zárověň je zakázáno výrobek bez předchozího písemného svolení – jakkoliv měnit, upravovat, zasahovat do součástí přístroje čí příslušenství
  – Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet a to nejpozději do 14 dnů po fyzickém obdržení zboží.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno.


 • Storno objednávky ze strany prodávajícího
  Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
  – bez udání důvodu
  – zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.
  o V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu
 • Shora uvedené podmínky neplatí pro Pravnické osoby a osoby podnikající dle živnostenského listu, v těchto případech se prodej řídí a zboží je prodáváno dle Občanského zákoníku